Aradığınız kelime sarı renk ile işaretlenir.
Yazı boyutu     
 
Kur’an-ı kerimi öğrenmek ve okumak

Sual: Kur'an-ı kerim öğrenirken ve okurken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Kur’an-ı kerim okumanın fazileti nelerdir?
CEVAP
Kur’an-ı kerimi öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevabdır. Kur’an-ı kerimi tecvide uygun öğrenmeli ve her gün az da olsa, okumaya çalışmalı. Kur’an-ı kerimi okumak sünnet, dinlemek ise farzdır. Yani dinlemek daha çok sevaptır. Mushafa bakarak dinlemek daha sevaptır. Bu husustaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:
(Kur’an öğrenen ve öğreten, en hayırlınızdır.) [Buhârî]

(Kur’an okuyan kimse, bunamaz.) [Tirmizî]

(Kur’an okunan yere rahmet ve bereket yağar.) [Buhârî]

(Kur’an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur’an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.) [Dârimî]

(Her gece on âyet okuyan, gafillerden sayılmaz.) [Hâkim]

(Kur’an okuyun! Kıyamette size şefaat eder.) [Müslim]

(Kim bir âyet öğrenirse, bu âyet Kıyamette onun için nur olur.) [Dârimî]

(Bir âyet öğrenmek, yüz rekât [nafile] namaz kılmaktan daha iyidir.) [İ. Mâce]

(Kur’an okunan yere rahmet yağar, melekler hazır olur.) [Buhârî]

(Kur’andan bir âyet dinleyen, sayısız çok sevaba kavuşur.) [İ. Ahmed]

(Kur’anı öğrenip gece gündüz okuyana imrenmek gerekir.) [Müslim]

(Kur’an okuyanla dinleyen, sevabda ortaktır.) [Deylemî]

(İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur’an okuyandır.) [Deylemî]

(Kur’an-ı kerim okuyup, ezberleyen, helali helal, haramı haram bilen, Cennete girer. Ayrıca [Müslüman] akrabasından, hepsi de Cehennemlik olan on kişiye şefaat edip, onları Cehennemden kurtarır.) [Tirmizî]

(Evlerinizde Kur’an okumayı artırın! Kur’an okunmayan evin hayrı azalır, şerri çoğalır, o ev halkına darlık gelir.) [Dâre Kutnî]

(Kur’an okunan evin bereketi artar. Kur’an okunmayan ev, bereketsiz olur.) [Dârimî]

(Kur’an okuyun! Çünkü Kıyamette şefaat eder.) [Müslim]

(En üstün ibadet Kur’an okumaktır.) [İbni Kanî]

(Kur’an ehli, Cennet ehlinin reisleridir.) [Hakîm]

(Kur’an okuyanlar, Cennet ehlinin ârifleridir.) [Dârimî]

(Kur’an okunan ev, gök ehline, yerden yıldız göründüğü gibi görünür.) [Beyhekî]

(Kur’an ehli, Ehlullahtır.) [Hatîb] (Ehlullah; Allah dostu, evliya demektir.)

Kur’an okumayı unutmak
Sual: Kur’an-ı kerim okumayı öğrendikten sonra, okumasını unutmak ve ezberlediği sûreleri unutmak günah mıdır?
CEVAP
Evet, ikisi de günahtır. Tevbe etmelidir. (İ. Ahlakı)

Kur’an-ı kerim okumanın önemi
Sual:
Hadis-i şerifte, gece ve gündüz Kur'an okumak gerektiği bildiriliyor. Namaz kılarken Kur'an-ı kerim okusak, başka zaman okuyamasak emir yerine gelmiş olur mu?
CEVAP
Kur'an-ı kerim okumak çok sevabdır. Hele hatmetmek, daha çok sevabdır. İki hadis-i şerif meali şöyledir:
(En üstün ibadet, Kur’an okumaktır.) [İbni Kanî]

(Kur’an-ı kerimi hatmedene, 60 bin melek dua ve istigfar eder.) [Deylemî]

Kur'an-ı kerimi en az kırk günde bir hatmetmek iyidir. Ayda veya haftada bir hatmetmek daha iyidir. (Şir’at-ül İslâm)

Ramazan-ı şerifte hatim okumak önemli sünnettir. (Mektubat-ı Rabbani 1/45)

Günde kırk veya en az on âyet-i kerime okuyan gâfillerden sayılmıyor. Kur'an-ı kerim okumaya fırsat bulamayanın, namazda okuduğu âyetler bu miktarı bulur ve gafletten kurtulmuş olur. Vitirle birlikte 5 vakit namazın farzlarında okunan Fâtiha sayısı 20 oluyor. Bir Fâtiha, Besmeleyle birlikte 7 âyettir. Hepsi 140 âyet eder. Zamm-ı sûrelerde en az 3 âyet-i kerime okunur. Sünnet namazlarda da Fâtiha ve zammı sûreler okunur.

Kur'an-ı kerimi, namazda okumak namaz dışında okumaktan daha sevabdır. 5 vakit namaz kılan kimse, Kur'an-ı kerim okuma yönüyle gâfillerden sayılmaz. Okuma imkânı olan, Kur'an-ı kerimi okuyup kırk günde bir hatmetmeye çalışmalıdır.

Kur'an okumayı öğrenmek
Sual:
Bir arkadaş, (Kur'an okumayı öğreniyorum) diye bir CD verdi. Orada, (Kur'an okumayı öğrenmek farzdır) diyor. Ben Kur'an okumayı bilmiyorum. Şimdi ben haram mı işliyorum?
CEVAP
Kur'an okumayı bilmek çok kıymetliyse de, farz değildir. Yani Kur'an-ı kerimi yüzünden okuyamayan haram işlemiş olmaz. Kur'an okumayı bilmeyen, ümmî olan, yani okuryazar olmayan evliya zatlar vardır. Haram işleyen kimse evliya olamaz. Peygamber efendimiz de ümmî idi. (Kur'an okumayı öğrenmek herkese farzdır) denirse, Peygamber efendimiz de, haram işlemekle suçlanmış olur.

Kur'anı yüzünden okumak değil, namaz kılacak kadar birkaç sûre ezbere bilmek farzdır. (Redd-ül muhtar)

 
Geri dön
 
 
Dini Konularda Ara:


http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=4787
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=4787
 
İhlas Vakfı Öğrenci Yurtları
Öğrenci Yurtları Birliği
Güncelleme Tarihi
5 Temmuz 2020 Pazar
Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazırlanmıştır.
Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan,
herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.
AnaSayfam Yap   |    Favorilere Ekle   |    RSS
Ziyaretçi Sayısı

Hosted by İhlas Net