Aradığınız kelime sarı renk ile işaretlenir.
Yazı boyutu     
 
Şehitlikle ilgili çeşitli sorular

Sual: Kanser, verem, kolera, veba, bronşit, ishal gibi iç hastalıklarından ölen şehit midir?
CEVAP
Evet şehit sevabına kavuşur. Sadece iç hastalıkları değil başka hastalıklardan ölenler de şehit olur. Mesela sara, bulaşıcı ve ateşli hastalıklardan ölenler de şehittir.

Sual: Ameliyat masasından kalkamayarak ölen müslüman şehit olur mu?
CEVAP
Ameliyat edilirken ölen müslüman şehit sevabı alır. Ölmezse, ameliyat yüzünden günahları affolur. Ayağa bir diken batması bile günahlara kefaret olur. Mümin ameliyata yatarken tevbe istigfar etmeli, (Bu hastalıktan kurtulursam, ibadetlerimi daha kolay yaparım, dinime daha çok hizmet ederim, insanlara daha çok faydalı olurum) gibi niyet ederse, niyeti kadar çok sevap kazanır. Ameliyat masasından kalkamazsa, tevbe de ettiği için günahları da affedilmiş bir şehit olarak vefat eder. Kul hakları da ahirette helalleştirilip, hiç günahı kalmadan Cennete gider. Onun için müminin hastalığı da; ameliyatı da, yaşaması da, ölmesi de güzeldir.

Sayılı günler, muayyen sıkıntılar bir gün geçecek ve hiç bitmeyen bir gün gelecektir. Ebedi saadet için her türlü sıkıntıya katlanmak, her türlü çileyi nimet bilmek gerekir.

Sual:
Aşkın duyulması şehitliğe mani midir?
CEVAP
Hadis-i şerifte, (Aşık olup, aşkını gizleyip, iffetini muhafaza ederek ölen şehit olur) buyuruldu. [Hakim]

Aşkın duyulması, şehitliğe mani değildir. Mühim olan iffeti korumaktır.
Sevgi, insanın elinde olmayan bir duygudur. İffeti yani namusu korumak şartı ile birine karşı sevgi duymakta mahzur yoktur. Hatta iffetini koruyarak sevgisini gizlemek çok sevaptır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Aşkını gizleyip, namusunu koruyarak sabreden, Cennete girer.) [İbni Asakir]

Demek ki, dinimizde iffeti muhafaza etmek ve sevgisi sebebiyle günah işlememeye sabretmek, çok sevaptır. Çünkü genel olarak birine sevgi duyan kimsenin, kendisini günah işlemekten alıkoyması zordur. Zor olan işleri başarmanın sevabı da büyük olur.

Sual:
Şehit, ölürken, merminin veya kılıcın acısını duyar mı?
CEVAP
Duymaz.

Sual:
Suçsuz asılan, şehit olacağı için, ölüm acısını duyar mı?
CEVAP
Duymaz.

Sual: Şehit, öldüğü bedenle mi dirilecektir?
CEVAP
Herkes öldüğü gibi dirilir, sonra sıfatına uygun şekil alır.

Sual:
Şehit çürümez mi?
CEVAP
Çürür. Haram yememiş, takva ehli olan çürümez.

Dini tabirleri yanlış kullanmak
Sual:
Dine inanmayan ve ömründe oruç tutmayanın, gece gündüz aç kalmasına, (Ölüm orucu) demek yanlış değil mi? Bunun gibi, dini, imanı olmayıp da ölen kimse için, (Devrim şehidi) veya (Görev şehidi) demek de dinimize aykırı değil midir?
CEVAP
Elbette dine aykırıdır. Dini tabirleri böyle rastgele kullanmak doğru değildir.

Oruç, Allah rızası için imsak vaktinden akşam ezanı okunana kadar yiyip içmekten ve oruca mani diğer işlerden uzak durmak demektir. Dinî bir tabirdir. Dinimizde, ölüm orucu diye bir oruç çeşidi yoktur. Buna, açlık grevi gibi bir şey demeli.

Şehit de dinî bir tabirdir. Devrim şehidi, görev şehidi, mafya şehidi olmaz. Allah yolunda cihad ederken ölen Müslümana şehit denir. Bir kimse Allah yolunda ölse bile, imanı yoksa, hatta imanı olsa bile, dünyalık için, şöhret için savaşırken ölürse şehit olmaz.

Sual: Esir kadının namusuna halel gelmemesi veya işkence edilmemesi için, yakınlarının bu kadını öldürmesi caiz olur mu?
CEVAP
Asla caiz olmaz. Düşmanın öldürdüğü şehit olur.

Sual: İstanbul’un çeşitli yerlerine, (İslam şehitlerini anma günü) diye yazılan afişleri görmüşsünüzdür. İslam’dan başka şehit de olur mu? Niçin şehit kelimesi yozlaştırılıp bid'at çıkarılıyor? Mesela İslam namazı olur mu?
CEVAP
Elbette müslüman olmayan şehit olmaz. Belki de, devrim şehidi, demokrasi şehidi diyerek şehitlik kelimesini istismar edenlerden ayrılmak için İslam şehidi demişlerdir. Bu bakımdan onları da mazur görmelidir.

Sual: Savaşta ölen herkes şehit midir?
CEVAP
Şehitlik müslüman olmaya ve niyete bağlıdır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Nice kendisine silah isabet edip ölen vardır ki, ne şehittir, ne de hamid. Nice döşeğinde ölen kimse vardır ki, Allah katında sıddık ve şehittir.) [Ebu Nuaym, Ebuşşeyh] (Hamid, şükreden demektir.]

Şehidin cenaze namazı
Sual:
Şafii’de şehidin cenaze namazı kılınmadığına göre, Hanefi cemaatin, Şafii olan şehidin namazını kılmaları gerekir mi? Şehit Hanefi, cemaat Şafii olursa, şehidin namazı kılınır mı?
CEVAP
Hanefi cemaatin, kendi mezheplerine göre, Şafii şehidin namazını kılmaları gerekir. Şafii cemaatin ise, Hanefi şehidin namazını, kendi mezheplerinde kılınmadığı için kılmaları gerekmez.

Kene ısırması ve maden kazası
Sual: Kene tarafından ısırılıp ölen veya maden kazasında ölen şehit olur mu?
CEVAP
Evet, imanı varsa şehit olur. (Redd-ül muhtar)

Bir hadis-i şerif: (Suda boğulan, yangında ölen, garip, kimsesiz olarak ölen, zehirli hayvan sokup ölen, iç hastalıklarından ölen, duvar ve enkaz altında kalarak ölen, kocasını kıskandığını gizleyen kadın, kendinin, din kardeşinin ve komşunun malını savunurken öldürülen, emr-i maruf ve nehy-i münker yaparken öldürülen kimse şehittir.) [İbni Asakir]

Şehit olarak ölmek
Sual:
Bir arkadaş, denizde boğularak şehit olmanın sevabının büyük olduğunu bildiği için suda, denizde boğularak ölmem için bana dua ediyormuş. Yüzüme karşı da, (İnşallah denizde boğulursun) dedi. Böyle dua etmek uygun mudur?
CEVAP
Şehit olarak ölmek elbette çok iyidir. (Şehit olasın!) diye dua etmek de iyidir, fakat (Denizde boğularak öl!) diye dua etmek doğru değildir. Bir insanı yılan soksa, vahşi hayvanlar parçalayıp öldürse şehit olur. Ona, (Seni yılanlar soksun, aslanlar parçalasın) diye dua etmek çok yanlıştır. Trafik kazasında beyni parçalanarak ölen de şehit olur, ama (Sen bu şekilde öl!) diye dua edilir mi hiç? Donarak veya ateşte yanarak ölen de şehit olur, ama birine (Böyle öl!) diye dua etmek, beddua olur.

Denizde boğularak ölmek, acı bir ölümdür. Onun için Aziz Mahmut Hüdayi hazretleri, (Bana bir Fatiha okuyan, denizde, suda boğulmaktan kurtulsun) diye dua ediyor. Yani o kimsenin şehit olmasını istemiyor mu?

Peygamber efendimiz de buyuruyor ki:
(Gemiye binen kimse, Besmele çekerek, Hud suresinin 41. âyet-i kerimesini okursa, boğulmaktan emin olur.) [Taberanî]

Yine bir hadis-i şerifte, gemiye binince, Zümer sûresinin 67. âyet-i kerimesini okuyanın boğulmaktan emin olacağı bildirilmiştir. (Kurtubî)

Suda, denizde boğulmak için dua etmek uygun olsaydı, Peygamber efendimiz, (Şu duayı okuyun, suda boğulun) derdi. Hâlbuki boğulmamak için dua edilmesini bildiriyor.

İnsan yatağında rahatça ölse de yine şehit olabilir. Yatağında şehit olarak ölmek için dua etmelidir.

Vücudu çürümeyenler
Sual:
Sadece şehitlerin mi vücudu çürümez?
CEVAP
Şehitlerden vücudu çürüyenler de olur. Haram yemeyenlerin vücudu çürümez. Peygamberlerin vücutları çürümez. Bir de evliya zatların vücudu çürümez.

Niye şehitlik istenir?
Sual:
Şehit olmayı istememek münafıklık alameti deniyor. Şehit olarak ölmek sıkıntılı bir şey değil mi? Niye şehit olarak ölmeyi istemeliyiz?
CEVAP
Şehit olmak denince hemen, alnından kurşunlanarak ölmek anlaşılmaz. Yatağında ölen de şehit olabilir. İki hadis-i şerif meali şöyledir:
(Allahü teâlâdan, ihlâsla şehitlik isteyen, yatağında ölse de şehit olur.) [Müslim]

(Şehitlerin çoğu yatakta ölür.) [İ. Ahmed]

Alnından kurşun vurularak ölse de, uçaktan düşse de, şehit acı duymaz. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Şehit, ölüm acısı duymaz.) [Beyheki]

Acı duymayınca nasıl ölürse ölsün fark eder mi hiç? Şehit olarak ölenin bütün günahları affolur ve Cennete girer. O hâlde şehit olarak ölmek için hep dua etmeliyiz.

Yüz şehit sevabı
Sual: Bir hadis-i şerifte, fitne zamanında sünnete sarılana yüz şehit sevabı verileceği bildiriliyor. Bu hangi sünnettir?
CEVAP
Buradaki sünnet, Ehl-i sünnet vel-cemaat itikadı demektir. Fitne fesat zamanında İslamiyet’e uymak, kâfirlerle savaşmak gibi güç olacağı için, bu itikada sahip olana ve beş vakit namazı cemaatle kılana yüz şehit sevabı verileceği din kitaplarında yazılıdır. Muteber kitapları dağıtarak Ehl-i sünnet itikadını yayana verilecek sevab elbette daha çoktur.
 
Geri dön
 
 
Dini Konularda Ara:


http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=4787
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=4787
 
İhlas Vakfı Öğrenci Yurtları
Öğrenci Yurtları Birliği
Güncelleme Tarihi
5 Temmuz 2020 Pazar
Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazırlanmıştır.
Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan,
herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.
AnaSayfam Yap   |    Favorilere Ekle   |    RSS
Ziyaretçi Sayısı

Hosted by İhlas Net