Aradığınız kelime sarı renk ile işaretlenir.
Yazı boyutu     
 
Günahkâr da şehit olur

Sual: Büyük günah işleyen kâfir olur mu? Savaşırken ölen sarhoş şehit olur mu?
CEVAP
Ehl-i sünnete göre, amel, imandan bir parça değildir. Bir mümin, çok günah işlese de kâfir olmaz, kâfir olmadığı için şefaate kavuşabilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim.) [Nesai, Tirmizi]

(Şirk üzere ölmeyen her mümine şefaat edeceğim.) [Buhari, Müslim]

Peygamber efendimiz, günahkâr müminlere şefaat edeceğini bildirince Ebüdderda hazretleri, (Hırsızlar ve zina eden müminler de şefaate kavuşacaklar mı?) diye sual etti. (Evet onlara da şefaat edeceğim) buyurdu. (Hatib)

Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(De ki, ey çok günah işlemekle haddi aşan kullarım, Allah’ın rahmetinden [bizi affetmez diye] ümidinizi kesmeyin! Çünkü Allah, [iman ehlinin] bütün günahlarını hiç şüphesiz affeder. Elbette O, sonsuz mağfiret ve nihayetsiz merhamet sahibidir.) [Zümer 53]

İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki:
Günah işleyene kâfir denmez. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Cebrail aleyhisselam bana dedi ki: “Ümmetine müjde ver ki, mümin olarak ölen herkes Cennete girer." Zina ve hırsızlık eden de Cennete girer mi dedim, “Evet” dedi. Aynı suali üç defa sordum. Üçüncüsünde ise "Evet zina ve hırsızlık eden mümin de [günahının cezasını çektikten sonra] Cennete girer" dedi.) [Buhari, Müslim, Bezzar]

Burada Ehl-i sünnet itikadı bildirilmiştir. Günah hafife alınmaz. Günahlar zehir gibidir. Her günah Cehenneme götürür. Ama zerre kadar imanı olan, sonunda Cehennemden çıkar. Fakat içki içen, zina eden kimse, kolay kolay imanını muhafaza edemez. Büyük günaha devam edenin kâfir olması kolaylaşır.

Günahkâr veya günah işlerken şehitliği icap ettiren bir sebeple ölen veya öldürülen mümin şehittir.
İbni Abidin hazretleri buyuruyor ki:
İşlediği günah sebebiyle ölen, şehit olmaz. Günah işlerken, şehitliği gerektiren bir sebeple ölürse, Ahiret şehidi olur ve günahının cezasını da yüklenir. Mesela, günah işlerken üzerlerine ev yıkılıp ölenler, şehit olurlar. Fakat şarap içip çatlayan şehit olmaz. Şarap içerken, zulmen öldürülen kimse şehit olur. Çünkü, şaraptan ölmemiş, başka sebeple ölmüştür. Fakat, şarap günahını da yüklenir. Bir kimse, yol keserken boğulursa şehittir. İşlediği günahın cezasını da çeker. Gasp edilmiş bir at üzerinde savaşırken ölürse, yahut günah işleyenlerin üzerlerine ev yıkılırsa şehit olurlar. İşledikleri günahın cezasını da yüklenirler. Hazret-i Remlinin bildirdiğine göre, zinadan çocuk doğururken ölen kadın da şehit olur. Fakat kadın, çocuğunu düşürmeye çalışırken ölürse şehit olmaz. (Redd-ül muhtar, c.2, s.253) [İbni Abidin’in Türkçe tercümesine, şarap kısmını almamışlar. Aslında vardır.]

Hanefi mezhebinin büyük âlimlerinden Hayreddin-i Remli hazretlerinin fetvası şöyle:
[Sual: Şarap içen kimse, sarhoş halde iken zulmen öldürülürse şehit olur mu?
CEVAP
Evet şehit olur. Şarap içmek masiyet [günah] ise de, şehit olmaya mani değildir. Çünkü şehitlik için, sarhoş olmamak ve masiyet içinde olmamak gibi bir şart yoktur. (Fetava-i Hayriyye c.1, s.16)]

Günah, şehitliğe mani değildir
Sual: Bir Müslüman, haram olduğunu bildiği ve inandığı halde bir günah işlerken öldürülse veya çöken binanın altında kalsa yahut denizde boğulsa, bu kimse şehit olarak ruhunu teslim edebilir mi?
Cevap:
Bu konuda Mâliki mezhebi âlimlerinden Alî Echürî hazretleri buyuruyor ki:
“Yol kesici haydut, suda boğulursa ve çaldığı at üzerinde cihad ederken öldürülen kimse ve bir odada günah işleyenler üzerine ev çökse, bunların hepsi şehit olur. Çünkü, günah sebebi ile ölenler şehit olmaz. Günah işlerken, şehitliğe sebep olan bir sebeple ölürse, ahiret şehidi olur ve günahının cezasını da yüklenir. Bunun gibi, şarap içip çatlayan şehit olmaz. Fakat şarap içip, sarhoş halde iken, zulüm ile öldürülen kimse şehit olur. Çünkü, şaraptan ölmemiş, başka sebeple ölmüştür. Fakat, şarap günahını da yüklenir.” Bunlar İbni Âbidînde de yazılıdır. İbni Nüceymin Eşbâh kitabının şârihlerinden Hayreddîn-i Remlînin ve Müeyyed zâde Abdürrahmân efendinin Fetâvâlarında da deniyor ki:
“Şarap içen kimse, sarhoş iken öldürülse, şehit olur. Şarap içmek büyük günahtır. Fakat şehit olmaya mani olmaz.”

 
Geri dön
 
 
Dini Konularda Ara:


http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=4787
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=4787
 
İhlas Vakfı Öğrenci Yurtları
Öğrenci Yurtları Birliği
Güncelleme Tarihi
8 Ağustos 2020 Cumartesi
Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazırlanmıştır.
Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan,
herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.
AnaSayfam Yap   |    Favorilere Ekle   |    RSS
Ziyaretçi Sayısı

Hosted by İhlas Net