171 Hicretin birinci senesinde vuku bulan diğer bazı olaylar