Namazın farzları

Sual: Namazın farzları nelerdir? Namazın şartları ve rükünleri ne demektir?

Cevap: Namazın farzı oniki olup, yedisi dışındadır. Yani, namaza başlamadan öncedir. Bunlara (Namazın şartları) da denir ki, şunlardır: Hadesten taharet, necasetten taharet, setr-i avret, istikbâl-i kıble, vakit, niyet, tahrîme tekbiri. Her şeyin vücudu, yani var olması, bir işin yapılmasına bağlıdır. Bu bağlılık, beş türlü olur: İş, bu şeyin mahiyetinin içinde ise, onun bir parçası ise, bu işe, (Rükn) denir. Dışında ise, bu şeye tesir ediyorsa, (İllet) denir. Nikâh, evlenmenin illetidir. Tesir etmiyorsa, işin yapılması, bu şeyin vücudunu icab ediyorsa, (Sebep) denir. Vakit, namazın sebebidir. İcab etmiyorsa, işin yapılmaması ile, o şey de yok olursa, (Şart) denir. Yok olmazsa, (Alâmet) denir. Ezan, namazın alâmetidir. Namazın farzlarından beşi, namazın içindedir. Bu beş farzdan her birine (Rükn) de denir. [Bazı âlimler, tahrîme tekbirinin, namazın içinde olduğunu söylemişlerdir. Bunlara göre, namazın şartları da, rükünleri de, altı olmaktadır.] (Tam İlmihal s. 122)

 

Osman Ünlü Hocanın Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan makalesi için tıklayınız...