Dargın olanları barıştırmak


Sual: Birbirine dargın olanları barıştırmak ve kızgın olduğunda yumuşaklıkla muamele etmenin ehemmiyeti nedir?

Cevap: Birbirine dargın olanları barıştırmağa çalış! Hazret-i Mûsâ aleyhisselâm, Allahü teâlâya sordu: Ya Rabbî! Birbiri ile dargın olan iki kişiyi barıştıran ve Senin rızanı bulmak için zulüm etmeyen kimseye ne ecir verirsin? Hak teâlâ buyurdu ki, (Kıyamet gününde onlara selâmet verir, korktuğu şeylerden emin eder, umduğu şeylerle şereflendiririm.) Rivayet edilir ki, Mûsâ aleyhisselâma cenâb-ı Hak sordu: (Ya Mûsâ, sana Peygamberlik vermeme sebep olan şeyi biliyor musun?) Mûsâ aleyhisselâm hayır dedi. Hak teâlâ buyurdu ki, (Sen bir gün koyun bekliyordun. Bir koyun sürüden ayrılarak kaçtı. Sen onu sürüye katmak için arkasından yürüdün. Bir hayli yol gittin. Hem sen ve hem de koyun yoruldu. Nihayet koyunu yakaladığın zaman, koyunu tutup şöylece hitap eyledin: Ya koyun, ne zorun vardı da, böylece hem kendini ve hem de beni zahmete soktun ve her ikimizi de yordun? Halbuki, o anında son derece yorgun ve hiddetli idin. İşte, o hiddetli ve gazablı zamanında hırsını yenip rıfk ile [yani güzellikle] muamele ettiğin için, sana Peygamberlik derecesini ihsan eyledim.) (İslâm Âhlâkı s. 460)

www.dinimizislam.com

Osman Ünlü’nün Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan makalesi için tıklayınız...