Akika kesmek

Sual: Akika ne demektir ve nasıl kesilir?
Cevap:
Akika, çocuk nimetine karşılık, Allahü teâlâya şükür etmek niyeti ile hayvan kesmektir. Çocuğa nafaka vermesi vacib olan kimsenin, yedinci günü isim koyması ve başını kazıyıp, saçının ağırlığı kadar, erkek için altın veya gümüş, kız için gümüş sadaka vermesi ve kendi malından, erkek için iki, kız için bir akika hayvanı kesmesi, Hanefide müstehabtır. Akika hayvanı, kurbanlık hayvan gibi olmalıdır. Sonra da kesilebilir. [Her zaman kesilebilir. Kurban bayramında da kesilebilir. Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” nübüvvetten sonra, kendisi için akika kestiği (Şir’a)da yazılıdır. Ölü olarak doğana isim konmaz ve akikası kesilmez.] Etlerinden, kesen yiyebilir ve pişmiş veya çiğ olarak zengin, fakir herkese verebilir. Akika kesmek, Şafii ve Maliki mezheplerinde sünnet-i müekkededir. Şafii ve Hanbelî mezheplerinde, kemikleri atılmaz, kırılmaz. Oynak yerlerinden ayrılıp toplanır. Bir temiz, beyaz bez içinde gömülür. Hanefi ve Maliki mezheplerinde kemikleri kırılabilir. Akika, çocukları belâlardan, hastalıklardan korur. Kıyamette, anaya, babaya, ayrı bir şefaat ederler. (Mevâhib-i ledünniyye) birinci ciltte diyor ki, (Hicretin sekizinci yılında İbrahim dünyaya gelince, yedinci günü, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” İbrahim’in başını tıraş ettirip, saçının ağırlığı kadar gümüş sadaka verdi ve akika olarak iki koç kesti. Saçlarını gömdü). (Tam İlmihal s. 329)

www.dinimizislam.com

Osman Ünlü’nün Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan makalesi için tıklayınız...