Küfre sebep olan bazı söz ve işler

Sual: Küfre sebep olan söz ve işlerden bazıları nelerdir?
Cevap:
İslâmiyeti bilmem veya istemem dese, kâfir olur.
Bir kimse, Âdem “aleyhisselâm” buğday yemese idi, biz şaki olmazdık dese, kâfir olur. Amma biz dünyada olmazdık dese, küfründe ihtilâf etmişlerdir.

Âdem “aleyhisselâm” bez dokurdu dese, birisi dahi, öyle ise, biz, çulhacı oğlanları imişiz dese, kâfir olur.

Bir kişi, küçük günah işlese, birisi ona tevbe et dese, o dahi, ne işledim ki tevbe edeyim dese, kâfir olur.

Biri diğerine, gel İslâm âlimine gidelim veya fıkıh, ilmihâl kitabını okuyup öğrenelim dese, o dahi, ben ilmi ne yapayım dese, kâfir olur. Zira, ilmi istihfaftır. Tefsir ve fıkıh kitaplarına hakaret eden, bunları beğenmeyen, kötüleyen kimse kâfir olur. Dört mezhepten birinin âlimlerinin yazmış oldukları bu kıymetli kitaplara saldıran azgın kâfirlere (fen yobazı) ve (zındık) denir.

Bir kimseye, kimin zürriyetindensin? Kimin milletindensin? İtikatta mezhebinin imamı kimdir? Amelde mezhebinin imamı kimdir diye sual etseler, bilmese, kâfir olur. (İslâm Ahlâkı s. 204)

Osman Ünlü’nün Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan makalesi için tıklayınız...