Haccın farzları

Sual: Haccın farzları nelerdir ve kaç çeşit tavaf vardır?

Cevap: Haccın rüknü (farzı) üçtür.

1- İhrama girerken hacca niyet etmek.
2- Arafat’da vakfeye durmak.
3- Ziyaret tavafı etmek.

Arafat’da vakfeye durmanın evvelki vakti, Zilhiccenin dokuzuncu günü zeval vaktinden, ertesi günü, sabah oluncaya dektir. Bir gün önce veya bir gün sonra Arafat’da vakfeye durunca, hac bâtıl olur. Vehhabiler, hilâli görmedikleri hâlde, bir gün önce bayram yapıyorlar. Vaktinde vakfeye durmayanların hacları sahih olmuyor.

Tavaf yedi nevdir:

Evvelki, ziyaret tavafı.
İkincisi, ömre tavafı, (bu ikisi farzdır).
Üçüncüsü, sünnet olan tavaf-ı kudümdür.
Dördüncüsü, veda tavafı.
Beşincisi, vacib olan, nezir tavafıdır.
Altıncısı, tavaf-ı nafile.
Yedincisi, müstehab olan tetavvu’ tavafıdır.

Hac için, ihrama niyet etmek farzdır. İhram bezi tutunmak, sünnettir. Dikilmiş esvaptan ârî bulunmak vacibtir. (İslâm Âhlâkı s. 307)

 

Osman Ünlü Hocanın Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan makalesi için tıklayınız...