Ehl-i sünnetin alâmeti, Şeyhaynın üstünlüğüne inanmak ve iki damadı sevmektir

Sual: (Ehl-i sünnetin alâmeti, Şeyhaynın üstünlüğüne inanmak ve iki damadı sevmektir) buyrulmaktadır. Bu ne demektir?

Cevap: İmam-ı Rabbani hazretleri Mektûbât kitabının birinci cildi 266. mektupta buyuruyor ki: İmâm-ı Osman’ın imâm-ı Ali’den “radıyallahü anhümâ” yüksek olduğuna gelince, Ehl-i sünnet âlimlerinin çoğu dedi ki: (Şeyhayndan sonra yani Ebû Bekir’den ve Ömer’den sonra, Müslümanların yükseği Osman’dır. Ondan sonra, Ali’dir “radıyallahü anhüm”.) Dört mezhep imamlarımız da, böyle buyurdu. İmâm-ı Mâlik, Osman’ın “radıyallahü anh” üstünlüğünden şüphe etti, deniliyorsa da, (Şifâ) kitabının sâhibi Kâdî Iyâd, (Sonradan Osman’ın “radıyallahü anh” üstün olduğunu söyledi) diyor. İmâm-ı Kurtubî de, (Doğrusu inşallah budur) diyor. İmâm-ı a’zam Ebû Hanife’nin, (Ehl-i sünnetin alâmeti, Şeyhaynın üstünlüğüne inanmak ve iki damadı sevmektir) sözünden, iki damattan birini, diğerinden üstün görmediği anlaşılıyor diyenler varsa da, bu fakirin anladığına göre, İmâmın böyle söylemesinin, başka sebebi vardır. Yani, iki damadın “radıyallahü anhümâ” hilâfetleri zamanında, Müslümanlar arasında karışıklık çıkmış, fitneler başlamış olduğundan, kalplerde soğukluk ve kırıklık olduğunu gören İmâm, iki damadı sevmek kelimesini uygun bulmuş ve bunların sevgisine, Ehl-i sünnetin alâmetidir demiştir. İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe için Osman’ın “radıyallahü anh” daha yüksek olduğunda şüpheliydi, denilebilir mi? Çünkü, Hanefî mezhebindeki âlimlerin kitapları hep (Üstünlük, hilâfetleri sırası iledir), yazısı ile doludur. Hulâsa, Şeyhaynın üstün olduğu katidir. Osman’ın, Ali’den “radıyallahü anhüm” daha üstün olması, bu kadar kati değildir. Fakat, Osman’ın, hatta Şeyhaynın üstünlüğünü inkâr edenlere kâfir demekten kaçınmalıdır. Bunları bid’at sâhibi ve doğru yoldan ayrılmış Müslüman bilmelidir. Çünkü, âlimlerimizin bir kısmı bunlara kâfir dememiştir. Bunların hâli, alçak Yezîdin hâline benziyor ki, âlimlerimiz, ne olur ne olmaz diye ona lanete izin vermemiştir. (Mektûbât Tercemesi s. 376)

www.dinimizislam.com

Osman Ünlü’nün Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan makalesi için tıklayınız...