Muhammed aleyhisselâmın bildirdiklerine inanmalıdır

Sual: Müslüman, kâfir, mülhid, zındık ve reformcu diye kime denir?

Cevap: (Mümin) ve (Müslim) ve (Müslüman) demek, Allahü teâlâ tarafından, Muhammed aleyhisselâm vâsıtası ile, insanlara bildirilmiş ve İslâm memleketlerine yayılmış din bilgilerine inanan, kabul eden kimse demektir. Bu bilgiler Kur’ân-ı kerimde ve binlerce hadîs-i şeriflerde bildirilmiştir. Bu bilgileri, Eshâb-ı kiram Peygamberimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” işitmiş, (Selef-i sâlihîn) de, yani Eshâb-ı kiramdan sonra, ikinci ve üçüncü asırlarda [yüzyıllarda] gelen İslâm âlimleri de, Eshâb-ı kiramdan işiterek veya bu işitenlerden işiterek kitaplarına yazmışlardır. Sonra gelen İslâm âlimleri, Selef-i sâlihînin kitaplarındaki bilgileri başka başka açıklamışlar, birbirlerinden ayrılmışlar, manaları açık bildirilmemiş, inanılması lâzım bilgilerde, yetmişüç ayrı fırka meydana gelmiştir. Bunlardan yalnız bir fırkası, bu açıklamaları yaparken, kendi düşüncelerini, görüşlerini karıştırmamış, bir değişiklik ve ekleme yapmamışlardır. Bu doğru imanlı fırkaya (Ehl-i sünnet) veya (Sünnî) denir. Şüpheli âyetleri ve hadîsleri yanlış tevil ederek itikadı bozulan yetmişiki fırkaya (Bid’at) veya (Dalâlet) fırkaları yahut mezhepsiz denir. Bunlar da Müslümandır. Fakat (Sapık) yoldadırlar.

Manaları açık bildirilmiş olan, inanılacak şeylerde, Kur’ân-ı kerime ve hadîs-i şeriflere yalnız kendi akıl ve görüşleri ile mana vererek, imanı bozulan, kâfir olan kimseye (Mülhid) denir. (Mülhid) kendini samimi Müslüman ve Muhammed aleyhisselâmın ümmeti bilir. (Münafık) ise Müslüman görünür. Fakat başka dindendir. (Zındık), dinsizdir. Hiçbir dine inanmaz. Müslümanları dinsiz, ateist yapmak için, Müslüman görünür. (Dinde reform) yapmak, İslâmiyeti değiştirerek, bozarak yok etmek çabasındadır, İslâm düşmanıdır. Çok zararlıdır. Masonlar ve İngiliz casusları böyledir. (Fâideli Bilgiler s. 23)

www.dinimizislam.com

Osman Ünlü’nün Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan makalesi için tıklayınız...